Petra Staav

PAPPERS​konstnär

"Det är i de små detaljerna
det stora gömmer sig"

Portfolio

Jul på Liseberg

Reklamfilm från Lisbergs julkampanj i samarbete med DDB Göteborg.

Det här är konstnären
bakom pappersklippen.

Petra Staav växte upp i Medelpad och är idag bosatt vid Sundsvalls kust. Hon experimenterar med olika slags media men hennes hjärta finns i passionen för papperet.

 Redan som ung fick kreativiteten sitt utlopp i detaljerade illustrationer men även i egna fiktiva sagor. Parallellt med studierna fanns ett stort intresse för olika tekniker och hantverk. Som av en slump fann hon tekniken att med skalpell skära ut mönster ur pappersark - Papercutting.

 Genom kontakt med andra papperskonstnärer började hon definiera sin egen väg och fick stort uppmärksamhet för sina handskurna pappersillustrationer. Samarbeten med kunder inom näringslivet och inbjudningar till utställningar främjade Petras arbete att ytterligare få utforska papperets gränser. 

Längtan till att hela tiden få utvecklas, upptäcka och förvånas över papperets möjligheter, har gett internationellt intresse och utställningar. Nyfikenheten ger Petra utrymme att stanna tiden samtidigt som den går rasande fort framåt.